IAC Vestcold AS, Borgeskogen 15, 3160 Stokke

Tlf. 33 36 06 70 Fax. 33 36 06 71 E-post post@iac.no Kontortid (hverdager): 07:30 – 15:30

Administrasjon


Jan H Eriksen
Daglig leder
jan.eriksen@epta-norway.com
91 34 31 02

Gunnvor Jensen
Regnskap – Lønn – Sentralbord
gunvor.jensen@epta-norway.com
33 36 06 70

Marthin K Håkonsen
Kuldeingeniør
marthin.hakonsen@epta-norway.com
90 51 21 95

John Kaare Dahl Røsok
Serviceleder
johnkaare.rosok@epta-norway.com
48 03 29 13

Magne Wiklund
Administrasjon
magne.wiklund@epta-norway.com
91 37 45 84

Brynjar Johansen
Kuldeingeniør
brynjar.johansen@epta-norway.com
91 61 96 66

Service


Morten Myhre
Serviceteknikker
mm@iac.no
91 11 93 90

Espen Hynne
Serviceteknikker
espen.hynne@epta-norway.com
91 67 60 25

Tomas Berger
Serviceteknikker
tomas.berger@epta-norway.com
90 55 11 63

Skuli Eggertson
Serviceteknikker
sskuli.eggertsson@epta-norway.com
97 08 87 70

Sigurd Børssum
Serviceteknikker (plug-in)
sigurd.borsum@epta-norway.com
90 63 65 87

Henning Hansen
Serviceteknikker
henning.hansen@epta-norway.com
90 11 14 86

Lars Inge Larsen
Serviceteknikker
larsinge.larsen@epta-norway.com
91 77 02 92

Espen Edvardsen
Serviceteknikker
espen.edvardsen@epta-norway.com
45 86 62 72

Rune Gundersen
Serviceteknikker
rune.gundersen@epta-norway.com
92 45 99 58

Jonas Alfredsen Lindhagen
Lærling
jonas.lindhagen@epta-norway.com
91 52 46 18

Marius Bruun
Lærling
marius.bruun@epta-norway.com
93 03 76 72

Montasje


Geir Torød
Kjølemontør
geir.thorod@epta-norway.com
95 79 32 35

Ole H Gustavsen
Kjølemontør
ole.gustavsen@epta-norway.com
92 47 20 71

Kim Richard Myhre
Serviceteknikker
kim.myhre@epta-norway.com
90 88 44 85

Alexander Myhre
Kjølemontør
alexander.myhre@epta-norway.com
97 51 37 67

Øystein Nilsen
Kjølemontør
oystein.nilsen@epta-norway.com
90 99 49 10
Jesper Solberg
Kjølemontør
jesper.solberg@epta-norway.com
47 62 45 74