Systemløsninger

Vi kan levere de fleste typer anlegg, til alle formål, innenfor kjøl, frys, klimakjøling og varmepumper.

Kondensing uniter:

Til mindre kjøle og fryserom benyttes ofte kondensing uniter. Dette er kjøleanlegg hvor det meste av komponenter er bygget inn i en boks som kan henges ute på vegg, og tåler de fleste værpåkjenninger. Slike anlegg kan også benyttes opp mot ventilasjons anlegg.

Dx-løsninger:

Til mellomstore og store systemer benyttes ofte en DX-løsning. DX står for direkte ekspansjon, og er en systemløsning hvor vi har kuldemedium i hele systemet. Dvs. at vi har fordampning av kuldemedium i disker og rom, og kondensering i en kondensator plassert ute. Normalt sett er selve anlegget plassert i ett maskinrom. DX løsninger basert på HFK er så si ikke tema i 2014, men kan fortsatt leveres om ønskelig. Grunnen til dette er at på større anlegg får vi store fyllinger av kostbart kuldemedium, som blir uforholdsmessig dyrt. I tillegg blir en slik løsning mindre miljøvennlig enn andre løsninger. Coolteam sine DX løsninger baser seg først og fremst på det miljøvennlige kuldemediet R744, også kalt Co2, som er et miljøvennlig og rimelig kuldemedie.

Kjøleløsninger med CO2:

En Co2 boosterløsning passer til alt ifra små til store systemer, og tar for seg kjøl og frys i et og samme aggregat med felles fylling. CO2 er ikke avgiftsbelagt og er derfor et billig kuldemedie. En CO2 dx løsning benytter også kun små rørdimensjoner ut til fordamperene/luftkjølerene. CO2 transkritiske anlegg (med og uten varmegjenvinning) har kommet mer og mer inn på markedet, dette er en miljøvennlig løsning med kun CO2 som kuldemedium. Ved å benytte Co2 har det heller ingen miljømessige konsekvenser ved utslipp. Disse løsningen er langt mer økonomiske både når det gjelder investering og fremtidig drift. CoolTeam har levert transkritiske CO2 anlegg til dagligvarekjeder siden 2009. Alle anleggene er selvfølgelig CE-godkjente etter Trykkdirektivet (PED Modul H1/ Kategori 4.).

Isvanns systemer:

Til mellomstore og store systemer kan vi også tilby indirekte systemer. Dette vil si at det ikke benytter kuldemedium direkte ut i disker og rom, men en glykol blanding av vann og glykol som kjøles av ett kjøleanlegg, og pumpes ut til diskene. Rørene i slike anlegg er som oftest av større dimensjoner. På denne måte holder vi en minimal fyllings mengde av kostbart kuldemedium. Slike anlegg kan også benyttes til frys, da med en saltløsning som sekundærmedium, men prinsippet er det samme. Isvannsløsningene er oftest en dyrere systemløsning i investering og fremtidig drift.

Tørrkjøler og varmegjenvinning:

Istedenfor å sirkulere kostbart kuldemedium ut på taket i kondensatorer, lar vi dette sirkulere i en kort krets inne i maskin rommet og varmeveksler dette med et sekundærmedium. På denne måte får vi ned kuldemediums fyllingen og vi reduserer faren for lekkasjer og tap av kuldemedium. En tørrkjøler løsning gir også muligheter for å gjenvinne varmen tilbake til lokalene gjennom ventilasjonsanlegget, eller gjennom vifteenheter plassert i lokalet. Varmen som benyttes er overskuddsvarme fra kjøleanlegget og kan sees på som” gratis varme”. Tørrkjøler kan benyttes til alle typer av anlegg som har en viss størrelse, og kan også etter monteres på allerede eksisterende anlegg.

Vi kan også tilby løsninger med forvarming av varmt vann ved hjelp av varmeveksler på aggregatet.