Velkommen til

IAC Vestcold

Prosjekt

Prosjekt avdelingen i IAC består av 8 personer med bred erfaring fra prosjektering, montering og igangsetting av alle typer kuldeanlegg Et team bestående av 6 montøren, 2 prosjektledere som gjennomfører prosjekter av alt fra store kjøle og fryselager til små uniter i kiosker og bensinstasjoner. IAC er totalleverandør av kuldeanlegg....

Service

Service avdelingen består av totalt 16 personer med bred erfaring fra alle typer kuldeanlegg, våre teknikere har høy kompetanse på alle typer kuldemedier, inkludert naturlige kuldemedier som CO2 og Propan, alle service teknikerne er F-gass sertifisert. Vi håndterer alle anleggs typer fra direkte ekspansjon til store isvannssystemer. Avdelingen arbeider i...

Kiosk, Bensin & Servicehandel

KBS avdelingen i IAC består av 8 personer med bred erfaring innenfor reparasjon og vedlikehold av mindre kjøle- og fryseinstallasjoner. Våre kunder spenner fra kiosker, bensinstasjoner, kantiner og restauranter, til offentlige institusjoner og sykehus. IAC er autorisert forhandler for Viessmann i Norge og utfører service på alle deres kjøle -og...
UNDER DENNE SEKSJON FINNER DU

Våre siste nyheter

Om oss

IAC Vestcold AS er en av landets største kuldeentreprenører, som er lokalisert i Stokke i Vestfold og Skien i Telemark, vårt hovedfokus er kunden og miljøet. Vårt kjerneområdet er prosjektering, bygging, montasje, service og vedlikehold av kjøle- og fryseutstyr, kuldeanlegg, varmepumper og aircondition for det profesjonelle markedet innen handel og industri. Som Epta Partner satser vi på å følge opp Epta policy om å være den ledende kunde- og servicefokuserte samarbeidspartner innen kjøl og frys i vårt marked.

IAC er lokalisert i Stokke og dekker området Vestfold, Telemark, samt deler av Buskerud.

IAC er F-gass sertifisert, og har miljø i fokus. Vi har vært med på arbeide med å innføre naturlige kuldemedier, over 95% av våre installasjoner de siste 3 årene er med CO2 som kuldemedie, og det er over 15 år siden vår første installasjon med CO2, vi er derfor meget godt rustet for å tilby slike installasjoner nå som F-gass direktivet skjerpes og de tradisjonelle kuldemediene fases ut.

Vi er en av få kuldeentreprenører som kan gjennomføre hele prosjektet fra start til slutt og typegodkjenne (CE-merke) egen installasjon.

Vi har totalt 30 ansatte fordelt på våre avdelinger lokalisert i Vestfold og Telemark.

Vi har alltid kunden i hovedfokus og arbeider hardt for å yte god service for våre kunder, vi har derfor til enhver tid to service teknikere på 24 timers vaktordning.

 

  

Vi er en del av Epta Partnerkjede

ET LITE UTVALG AV VÅRE KUNDER